ใบสมัครสอบทุน scholarship application form

0
950

Online Application กรอก Online ได้ที่

ใบสมัครสอบทุน Scholarship Registration Form by Go2Scholarship ครูยุ้ย

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsm68MrZccGImt4GI3nuUFH31ZcmKEB__4-x1hJ9ud4dry_A/viewform?c=0&w=1

Go 2 Scholarship: Enrolment form
ส่งใบยืนยันการสอบนี้ที่ info@go2scholarship.org
www.go2scholarship.org
วันที่สอบ
จังหวัดที่สอบ
Type of Scholarship Testing : High School, Bachelor, Master or Ph.D / English
Faculty คณะที่อยากเรียน
Country for testing

สามารถเลือกได้หลายที่

Name
Surname
Email
Mobile no.
LINE ID
Age
Date of Birth
Male or Female
Your Grade/ GPA
 จะไปเรียนเดือนและปีใด
Please bring your copies of  passport and transcript on Testing date
นำมาวันสอบ สำเนาผลการเรียนtranscript สำเนาบัตรประชาชน สำเนา Passport ถ้ามี ใบ Certificateต่างๆ
ส่งใบยืนยันการสอบนี้ที่ info@go2scholarship.org

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here